Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

2 edycja suwalskiej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

plakat-19-dni-przeciwko-przemocy

Naszym marzeniem jest tworzenie świata,
w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…”

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada organizatorzy kampanii mówią o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominają i uczą o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation, która co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Celem kampanii jest zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży, promocja pozytywnych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

W dniach 1 – 19 listopada 2021 roku trwa ogólnoświatowa i ogólnopolska kampania „19 dni przeciwko przemocy, krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

W Polsce również w listopadzie w ramach kampanii nagłaśnia się ważny i trudny problem jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. Jej zasadniczym celem jest tworzenie świata, w którym dzieci i młodzież czują się bezpiecznie i szczęśliwie.

Miło nam poinformować, że wraz z początkiem listopada również w Suwałkach ruszyła międzynarodowa kampania ,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży’’.

W Suwałkach kampania realizowana jest po raz drugi. Partnerem kampanii jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, we współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, Aresztem Śledczym w Suwałkach i w Białymstoku, Komendą Miejską Policji w Suwałkach, Państwową Uczelnią Zawodową w Suwałkach, Sądem Okręgowym w Suwałkach, Fundacją Progresjo, Suwalskim Klubem Sportowym „Wigry” i Akademią Piłkarską Wigry.

Cykliczna (coroczna) realizacja różnorodnych działań poprzez poruszane treści oraz swój zasięg kształtuje świadome postawy wobec przemocy i jej przeciwdziałaniu.

Specjaliści, pracownicy socjalni, policjanci, psycholodzy, przedstawiciele służby więziennej oraz inne zaangażowani specjaliści w szkołach oraz zaangażowanych instytucjach udzielają wskazówek jak radzić sobie z problemem przemocy, gdzie poszukiwać pomocy i wsparcia.

W ramach kampanii, na przestrzeni tego miesiąca zaplanowano:

  • prelekcje w szkołach suwalskich z udziałem przedstawicieli instytucji państwowych (11 szkół),
  • spotkania z osadzonymi w zakładach karnych,
  • działania mające na celu zwrócenie uwagi na prawa dziecka, godność, wychowanie w szacunku, bezpieczeństwie, wolności,
  • 18 listopada br. przewidziano konferencją skierowaną do specjalistów pracujących na co dzień z dziećmi dotkniętymi przemocą, na której m.in. wygłoszona będzie prelekcja „Dziecko krzywdzone – diagnoza, wsparcie i pomoc”
  • nagranie spotu reklamowego z udziałem koalicjantów oraz znanych artystów i osób medialnych.

Tegoroczne działania są wyjątkowe, ponieważ do ich realizacji włączyło się wielu koalicjantów, a akcję promocyjną zaś wsparli znani artyści i osoby medialne.