Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Podsumowanie kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

W dniach 1-19 listopada 2021 r. SODN we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Komendą Miejską Policji w Suwałkach, Aresztem Śledczym w Suwałkach w Białymstoku, Państwową Uczelnią Zawodową w Suwałkach, Sądem Okręgowym w Suwałkach uczestniczył w organizowaniu ogólnopolskiej kampanii społecznej "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży".

Powyższa inicjatywa wpisuje się również w tegoroczne kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022. Zwraca uwagę na potrzebę kształtowania pozytywnych relacji międzyludzkich, a w szczególności na promocję zachowań pożądanych, skupionych na godności, szacunku, bezpieczeństwie. Na wychowaniu do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. Uwrażliwienie na krzywdę, a także wyposażenie w umiejętność poszukiwania pomocy.

Zmiana perspektywy na naukę

W odpowiedzi na nowe wymogi w zakresie umiejętności przedsiębiorstwa mogą zatrudnić pracowników z nowym zestawem umiejętności lub wypracować umiejętności wewnątrz organizacji. Większość środków finansowych i innych zasobów przeznaczonych na rozwijanie umiejętności w przedsiębiorstwach dotyczy uczenia się formalnego i pozaformalnego. "W różnych sektorach występują różne sposoby uczenia się: w 2019 r. szkolenia dominowały w sektorze usług finansowych (31%), uczenie się od współpracowników przeważało w przemyśle (47%), a uczenie się przez działanie – w transporcie i innych usługach (w obu przypadkach 20%)".

Zachęcamy do zapoznania się z notatką informacyjną CEDEFOP

Historia i teraźniejszość zamiast wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym – nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2022 r.

Nowy przedmiot historia i teraźniejszość zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie realizowany w liceum, technikum oraz szkołach branżowych w zakresie podstawowym. Wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym dla uczniów technikum i liceum pozostaje bez zmian. Źródło

Praca SODN w dniu 12 listopada 2021 r.

Informujemy, że w dniu 12 listopada 2021 r. (piątek) Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach będzie nieczynny.

Oferta bezpłatnego doskonalenia

Trwa rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe doskonalące i kwalifikacyjne w zakresie informatyki dla nauczycieli, prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.

Dla nauczycieli, edukatorów oraz pracowników socjalnych bezpłatne szkolenie online w ramach projektu PRECOBIAS, realizowanego ze środków Komisji Europejskiej projekt zapobiegania radykalizacji młodych ludzi w internecie poprzez zwiększenie ich świadomości dotyczącej powszechnych błędów poznawczych (Prevention of Youth Radicalisation Through Self-Awareness on Cognitive Biases), skierowanego do osób pracujących z młodzieżą, które chcą zrozumieć jak przebiega proces radykalizacji i jak można jemu przeciwdziałać. Rejestracja na szkolenie –https://mooc.precobias.eu/

2 edycja suwalskiej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

plakat-19-dni-przeciwko-przemocy

Matura z chemii - 2023

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online "Nowa podstawa programowa z chemii. Tablice fizykochemiczne i informator maturalny", które odbędzie się 26 listopada 2021 r. o godz 18:00.

Szkolenie prowadzi Karol Dudek-Różycki, doktor nauk chemicznych specjalizujący się w dydaktyce chemii, absolwent Wydziału Chemii UJ, autor prac naukowych w zakresie dydaktyki chemii, pomysłodawca warsztatów "Ostatni dzwonek przed maturą", przewodniczący komitetu organizacyjnego Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej, organizator corocznej Próbnej Matury z Chemii z Wydziałem Chemii UJ oraz Dziennikiem Polskim, a także Wrześniowej Diagnozy Maturalnej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla nauczycieli województwa podlaskiego.

Zapisy pod adresem: http://tiny.cc/11-2021-zapisy

„WF z AWF" – trwają zapisy na szkolenia

Akademie Wychowania Fizycznego prowadzą nabór na szkolenia dla nauczycieli w ramach I etapu programu. Nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy wzięli udział w I etapie projektu oraz zdobyli certyfikat, mogą zgłosić się do Sport Klubów, czyli do II etapu programu „WF z AWF". Więcej szczegółów na stronie MEiN.